Polityka prywatności

Witamy na Pediatric Home Heroes!

Polityka prywatności Serwisu internetowego Pediatric Home Heroes

 1. Definicje
  1. Administrator – Pediatric Home Herroes sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-001) przy Al. Jana Pawła II 43A /37B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001067041, NIP 5273083074, REGON 52682829800000.
  2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
  3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
  4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://www.pediatric-home-heroes.pl/
  6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 2. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu
  1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie
  1. Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez Administratora:
   1. w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.
  2. Formularz kontaktowy
   1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
   2. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  3. Newsletter
   1. Administrator przetwarza adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu. Administrator przetwarza dane:
    1. podany adres e-mail;
    2. datę przystąpienia do subskrypcji;
    3. informacje o wysyłce newsletterów.
   2. Ponadto administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi newslettera również do realizacji usługi zgodnie z regulaminem i niniejszą polityką prywatności, w szczególności do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.
   3. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji usługi newslettera.
 4. Okres przetwarzania Danych osobowych
  1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 5. Uprawnienia Użytkownika
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych.
  2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora.
  3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez biuro@phh-waw.pl
 6. Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
   1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
   2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
   3. telefonicznie: (22) 531 03 00.
 7. Odbiorcy Danych osobowych
  1. Administrator ujawnia dane osobowe subskrybentów wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz administratora, np. hostingu i obsługi Strony, usługi IT, obsługi marketingowej i PR, obsługi prawnej lub doradczej oraz wybranemu przez Użytkownika lekarzowi w celu realizacji umówionej wizyty domowej.
 8. Przekazywanie Danych osobowych do państw trzecich
  1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
 9. Bezpieczeństwo Danych osobowych
  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.
 10. Dane kontaktowe
  1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@phh-waw.pl

 

Polityka cookies

Na naszej stronie stosujemy pliki cookies, aby dostarczać Ci usługi najwyższej jakości i oferować spersonalizowane doświadczenia. W ramach naszej transparentnej polityki chcemy, abyś wiedział, jak i dlaczego używamy cookies.

Co to są cookies?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu (komputerze, telefonie, tablecie itp.) podczas przeglądania stron internetowych. Umożliwiają one stronie zapamiętanie Twoich działań i preferencji (takich jak login, język, rozmiar czcionki i inne ustawienia wyświetlania) na określony czas, więc nie musisz ich ponownie wprowadzać, gdy wracasz na stronę lub przeglądasz od jednej strony do drugiej.

Jak używamy cookies?

Cookies niezbędne: Te cookies są konieczne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony i nie można ich wyłączyć. Nie zbierają one informacji o Tobie, które mogłyby być wykorzystane do celów marketingowych czy zapamiętywania stron, które odwiedziłeś.

Cookies wydajnościowe: Pozwalają nam zrozumieć, jak korzystasz z naszej strony, co pomaga w optymalizacji i poprawie jej działania.

Cookies funkcjonalne: Ułatwiają korzystanie ze strony, zapamiętując Twoje wybory i preferencje.

Cookies reklamowe: Używamy ich, aby wyświetlać reklamy, które są bardziej relewantne dla Twoich zainteresowań.

Twoja zgoda

Przy pierwszej wizycie na naszej stronie poprosimy Cię o zgodę na korzystanie z cookies. Możesz dostosować swoje preferencje w zakresie cookies w każdej chwili. Pamiętaj, że blokowanie niektórych typów cookies może wpłynąć na Twoje doświadczenie na naszej stronie i dostępność niektórych usług.

Zmiany w Polityce cookies

Możemy aktualizować naszą politykę cookies od czasu do czasu, więc zachęcamy do regularnego sprawdzania tej sekcji.

Dziękujemy za zaufanie i miłego korzystania z Pediatric Home Heroes!

Nasza misja? Dostarczyć zdrowie dla Twojego dziecka, wprost do Waszego domu!

Zadzwoń
PONIEDZIAŁEK - NIEDZIELA:
08.00-20.00
Możliwość umówienia wizyty w dniu zapytania

Wizyty domowe dla dzieci w Warszawie i okolicach

Komiks przedstawiający odebranie telefonicznego zlecenia wizyty domowej i natychmiastową reakcję lekarza z Pediatric Home Heroes, który od razu rusza na miejsce.

Chcesz wezwać lekarza na wizytę domową? Nie potrzebujesz Bat-Sygnału. Po prostu zadzwoń.