Nimenrix

Szczepionki

Cena: 250 PLN
Szczepionka chroniąca przed meningokokami grupy A, C, W-135 i Y, które są przyczyną ciężkich zapaleń opon mózgowych i sepsy.